Het Weerter Gemengd Koor Vivace is een zangvereniging die meerdere malen per jaar concerten verzorgt. Het koor repeteert wekelijks op dinsdagavond met uitzondering van de zomervakantieperiode. Bijna alle koorleden helpen met de vele uitvoerende taken die nodig zijn om een (koor)vereniging goed te laten draaien. Zij doen dat in commissies.

Leiding en begeleiding

De muzikale leiding is in handen van professionele krachten. Vaste dirigent Dion Ritten of – bij zijn afwezigheid – Véron Jongstra leiden de repetities en concerten. Véron Jongstra neemt de muzikale begeleiding op piano en orgel voor haar rekening, zowel tijdens repetities, concerten als concertreizen. Esther Zaad zorgt bij afwezigheid van de vaste dirigent voor vervangende begeleiding. Afwisselende zangpedagogen voeren periodiek koorscholing uit en zij nemen in samenwerking met de dirigent stemtesten af.

Vivace Amici

Onder de naam Vivace Amici verzamelen zich mensen die vriend(in) zijn van Weerter Gemengd Koor Vivace. Zij ondersteunen de vereniging met adviezen en een financiële bijdrage en bevorderen de bekendheid van Vivace. Meer weten of zelf vriend(in) worden? Klik hier!

Raad van Advies

De vereniging kent een Raad van Advies die het bestuur en de vereniging met raad en daad bijstaat. De leden van de Raad van Advies zijn geen lid van de vereniging; zij zetten zichzelf en hun (brede) netwerk in om de vereniging zo goed mogelijk te ondersteunen. Wilt u contact opnemen met (de leden van) Raad van Advies, mail dan aan: secretaris@vivaceweert.nl of (direct) aan : raadvanadvies@vivaceweert.nl.