Het Weerter Gemengd Koor Vivace is een zangvereniging die meerdere malen per jaar concerten verzorgt. Het koor repeteert wekelijks op dinsdagavond met uitzondering van de zomervakantieperiode. Bijna alle koorleden helpen met de vele uitvoerende taken die nodig zijn om een (koor)vereniging goed te laten draaien. Zij doen dat in commissies.

Leiding en begeleiding

De muzikale leiding is in handen van professionele krachten. Vaste dirigent Dion Ritten of – bij zijn afwezigheid – Véron Jongstra leiden de repetities en concerten. Véron Jongstra neemt de muzikale begeleiding op piano en orgel voor haar rekening, zowel tijdens repetities, concerten als concertreizen. Esther Zaad zorgt bij afwezigheid van de vaste dirigent voor vervangende begeleiding. Afwisselende zangpedagogen voeren periodiek koorscholing uit en zij nemen in samenwerking met de dirigent stemtesten af.

Stichting Vrienden van Vivace

Er bestaat een stichting Vrienden van Weerter Gemengd Koor Vivace, die de vereniging WGK Vivace ondersteunt. De stichting geeft adviezen, financiële ondersteuning en/of financiële garanties en bevordert de bekendheid van Vivace. De voorzitter van de vereniging informeert het bestuur van de stichting over de plannen op korte en lange termijn De stichting evalueert de uitgevoerde concerten en concertreizen, evenals andere activiteiten. De leden van het Stichtingsbestuur zijn géén lid van de vereniging.