De Vivace Amici commissie

– onderhoudt en organiseert de contacten met de vrienden die deelnemen aan Vivace Amici. En ontplooit een variëteit aan initiatieven om (aanvullende) fondsen te werven.

De kledingcommissie

-besluit over de te dragen concertkleding en eventuele accessoires bij uitvoeringen. Ook houdt de commissie zich bezig met aanvullingen op de koorkledij en evalueert zij de uitgevoerde concerten op uitstraling en imago.

De muziekcommissie

-bespreekt met de dirigent (aanvullingen op) het repertoire van het koor en overlegt over het concrete programma voor ieder uit te voeren concert.

De PR-commissie

-houdt zich bezig met de bekendheid van het koor. Alle vormen van publiciteit worden door deze commissie verzorgd, zowel in het kader van concrete concerten en uitvoeringen als meer in algemene zin.

De lief- en leedcommissie

-volgt de belangrijke persoonlijke gebeurtenissen in het leven van leden en verzorgt namens de vereniging de daarbij behorende attentie

De bibliotheekcommissie

-beheert de bladmuziek van het (uitgebreide) repertoire en zorgt voor verstrekking van de bladmuziek aan alle leden.

De podiumcommissie

-zorgt voor alle faciliteiten die nodig zijn tijdens een repetitie of uitvoering. Zo hebben de koorleden steeds de juiste zit- of staplaats en de dirigent en begeleiding hun benodigde materiaal.

De reiscommissie

-wordt samengesteld als we op koorreis naar het buitenland willen gaan. De commissie organiseert deze reis.

Zoekt u contact met een van de commissies? Mail dan naar secretaris@vivaceweert.nl voor de contactpersoon van de betreffende commissie.