Weerter Gemengd Koor Vivace onderneemt geregeld concertreizen naar het buitenland Dit jaar is de bestemming Zwitserland. Tussen 1 en 6 mei aanstaande verzorgt het koor in diverse Zwitserse steden dagelijks concerten of een mis. Veelal samen met een plaatselijk koor; Zwitserland heeft een rijk koorleven. Met deze concertreis werkt Vivace aan muzikale verbreding van het koor door samenwerkingprojecten met andere buitenlandse koren. En aan haar bekendheid in muziekkringen in binnen- en buitenland. Sommige van de Zwitserse koren willen graag ook een keer gast van Vivace in Nederland zijn. Deze uitwisseling krijgt in 2019 concreet vorm; er zijn afspraken gemaakt om in dat jaar een gezamenlijk concert in Weert te verzorgen.